Børn med diagnoser

Stadigt flere børn får diagnoser. Det er der forskellige grunde til. Uanset hvad, kan man som forælder have glæde af at tale med en professionel om, hvordan man bedst støtter et barn med særlige udfordringer.

Jeg har særligt meget erfaring med børn med autismespektrumforstyrrelser (ASF) og koncentrationsforstyrrelser (ADHD / ADD).

Børn med diagnoser har ofte stor glæde af specialpædagogiske tiltag både i hjemmet og i daginstitution/skole. Dette kan forbedre:

• Indlæring
• Koncentration
• Trivsel og glæde
• Sociale kompetencer og social stimulation
• Konflikter og konflikthåndtering
• Evne til at håndtere krav og forventninger
• Selvtillid og mod på at arbejde med sine udfordringer

Forældrenes rolle

Ligesom i terapi, vil psykologisk rådgivning omkring jeres barn typisk kræve en hel del af jer selv.

Der kan være behov for ændringer i vaner eller livsstil. Eller der kan være noget i dig selv eller dit parforhold, du er nødt til at arbejde med, for bedre at kunne give dit barn tryghed og selvtillid.

Derudover er der en række praktiske tiltag i forhold til dagligdagens og ugens rytme, kost, søvn, indretning af hjemmet m.v., der kan være meget nyttige.

Vær derfor parat til at prøve nye rutiner og at arbejde med dig selv.