Om terapien

Mange forløb varer kun 4-5 gange førend der er så meget bedring og fremgang, at klienten selv kan gå resten af vejen. Andre gange tager det 10-12 gange. Det afhænger dels af, hvor lang tid man har gået med sine problemer, og dels hvor meget man på forskellig vis selv – oftest ubevidst – holder fast i dem.

 

Min rolle som psykolog består i at finde frem til årsager og løsninger, og at motivere dig til at arbejde med dig selv.

 

Din rolle som klient er at være åben for at afprøve nye veje og at holde fast i gøre de ting, du ved er godt for dig.

 

Du får redskaber og opgaver med efter hver session, så du kan arbejde videre med terapien dér hvor det virkeligt gælder: Din hverdag.

Handleorienteret terapi

Jeg bruger metoder fra kognitiv terapi, positiv psykologi, buddhismen og biohacking.

 

Kognitiv terapi fokuserer især på tankemønstre og de logikker, vi mere eller mindre bevidst lever efter.

 

Positiv psykologi bygger på forskning i, hvad der gør os mennesker lykkelige. Den fokuserer på at styrke fem ting: glædelige oplevelser, engagement og fordybelse, sunde relationer, gøre godt for andre og at finde og nå sine mål.

 

Buddhistisk psykologi og metoder tager udgangspunkt i meditation og bevidst at imødegå forstyrrende følelser og egoisme.

 

Biohacking er videnskaben at få størst mulig virkning med mindst mulig indsats og uden negative bivirkninger. Målet er et lykkeligere, sundere og længere liv med masser af fysisk og mentalt overskud. Biohacking fokuserer bl.a. på søvn, kost, vejrtrækning, sex og træning.

 

Terapi over skærm

 

Når du går til psykolog over skærm skal du være sikker på, at du kan være uforstyrret, og at ingen kan høre hvad du taler om.

 

Sørg for inden opkaldet at tisse af, sidde behageligt, hav evt. lidt at drikke indenfor rækkevidde og sluk din telefon osv.

 

Hav ikke andre programmer eller sider åbne end dit opkaldsprogram, så du ikke bliver distraheret.

 

Kontrollér, at din internetforbindelse og dit opkaldsprogram fungerer. Lav evt. et testopkald til en ven.

 

Hav papir og blyant klar, så du ikke risikerer at glemme de vigtige ting.

 

Jeg opkalder dig på den aftalte tid over det aftalte opkaldsprogram (Skype, WhatsApp eller Zoom).