Terapi

Mange forløb varer kun 4-5 gange førend der er så meget bedring og fremgang, at klienten/parret/familien selv kan gå resten af vejen. Andre gange tager det 10-12 gange. Det afhænger dels af, hvor lang tid man har gået med sine problemer, og dels hvor meget man på forskellig vis selv – oftest ubevidst – holder fast i dem.

Min rolle som psykolog består i at finde frem til årsager og løsninger, og at motivere dig til at arbejde med dig selv og din situation.

Din rolle som klient er at være åben for at afprøve nye veje og at holde fast i at gøre de ting, du ved er godt for dig.

Du får redskaber og opgaver med fra hver session, så du kan arbejde videre med terapien dér hvor det virkelig gælder: Din/Jeres hverdag.

Metoder

Jeg bruger metoder fra kognitiv terapi, systemisk terapi og positiv psykologi.

Kognitiv terapi fokuserer især på tankemønstre og de logikker, vi mere eller mindre bevidst lever efter.

Systemisk terapi fokuserer på, hvordan vores relationer påvirker os selv: Den måde vi kommunikerer på, ser andre på, relaterer til dem på.

Positiv psykologi bygger på forskning i, hvad der gør os mennesker lykkelige. Den fokuserer især på at styrke fem ting: glædelige oplevelser, engagement og fordybelse, sunde relationer, gøre godt for andre og at finde og nå sine mål.

Derudover er der typisk for både voksne og børn vaner, man med fordel kan ændre ift. søvn, kost og motion.

Psykolog over skærm

Jeg har kun terapi over skærm eller telefon.

Fordelene ved terapi over skærm er, at man sparer både tid og penge på transport, og kan være hjemme i kendte omgivelser. For mange er skærm eller telefon den eneste reelle mulighed for et psykologforløb.

Klar til samtale

Jeg opkalder dig på den aftalte tid.

Tips til terapi over skærm:

• Vær sikker på, at du kan være uforstyrret, og at ingen kan høre hvad du taler om.

• Sørg for, at du kan sidde/stå behageligt.

• Sørg inden opkaldet for at tisse af og hav evt. lidt at drikke indenfor rækkevidde.

• Hav ikke andre programmer, apps eller sider åbne end dit opkaldsprogram, så du ikke bliver distraheret.

• Kontrollér, at din internetforbindelse og dit opkaldsprogram fungerer. Lav evt. et testopkald til en ven før terapien.

• Hav papir og blyant klar, så du ikke risikerer at glemme de vigtige ting.