Jeg tilbyder hjælp til kommuner med rapportskrivning:

 PPV’er
• Henvisninger til psykiatrien
• Forældrebestilte vurderinger
• Udarbejdelse af handleplaner

Kommuner er også velkomne til at henvende sig ift. supervision af ikke-autoriserede psykologer.